Een fysieke ETF, wat is het en wat zijn de voordelen?

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jou Saxo account. Leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Inhoudsopgave

Wanneer je graag wil beleggen in een fysieke ETF zijn er verschillende basiszaken waar je rekening mee moet houden.

In eerste instantie is een ETF niet per definitie hetzelfde als een aandelenfonds. Voor deze laatste geldt namelijk dat ze altijd fysiek eigenaar is van de aandelen waarin wordt belegd.

Voor een ETF of tracker geldt dat doorgaans niet. Zij volgt namelijk louter de koers van bijvoorbeeld een verzameling aandelen of een ETF.

Toch is dat niet altijd het geval. We maken immers in de praktijk wel degelijk een onderscheid tussen enerzijds een fysieke ETF en anderzijds een synthetische ETF.

Wat nu precies die verschillen zijn en welke voordelen een fysieke ETF met zich meebrengt laten we je bijzonder graag ontdekken in dit interessante blogartikel.

Wat is een fysieke ETF?

De eerste vraag die je, je wellicht zal stellen wanneer je bent aanbeland op deze pagina is “wat is een fysieke ETF”. Het gaat hierbij om een ETF die in het merendeel van de gevallen een onderliggende index volgt.

Het kan hierbij gaan om een volledige index of slechts om een gedeelte daarvan. Dit doet ze in tegenstelling tot een synthetische tracker door het daadwerkelijk fysiek aanhouden van de bezittingen die deel uitmaken van de ETF in kwestie.

Een zeer bekende ETF volgt bijvoorbeeld de S&P 500. Kies je voor een fysieke ETF kopen? Dan zal deze dus afhankelijk van de investeringen die gebeuren door beleggers daadwerkelijk S&P 500 fondsen of losse aandelen gaan aanhouden.

Dit zou in de praktijk meer zekerheid onder de beleggers kunnen opleveren. Bovendien komt dit vaak ook de liquiditeit van het beleggingsproduct alleen maar ten goede.

Wat is het verschil tussen een ETF fysiek of synthetisch kopen?​

Bovenstaande informatie heeft je al enigszins aangegeven hoe een fysieke ETF nu precies te werk gaat. Wat is nu echter het verschil tussen een ETF fysiek of synthetisch kopen? 

Voor het daadwerkelijk kopen van beide ETF’s geldt dat er op dezelfde manier te werk kan worden gegaan. Voor trackers geldt namelijk dat ze op dezelfde manier verhandeld worden op de beurs als gewone aandelen. De manier waarop de waarde van de ETF wordt berekend verschilt echter wel degelijk. 

In het geval van een fysieke ETF is er louter sprake van het volgen van een bepaalde koers. Op basis van de koers van bijvoorbeeld een verzameling aandelen of een index wordt door het beleggingsproduct getracht om de onderliggende waarde op de meest optimale wijze na te bootsen. 

Voor een fysieke ETF geldt dat ze dit doet door de onderliggende waarde(n) ook daadwerkelijk te kopen. Dit heet in de praktijk fysieke replicatie. Kies je op vlak van ETF beleggen voor een belegging in een fysieke AEX ETF? 

Dan zal je kunnen vaststellen dat de ETF uit alle aandelen bestaat van de 25 bedrijven die deel uitmaken van de index. Daarbij is het zo dat de verdeling van het geïnvesteerde kapitaal gelijk staat aan de verdeling in de index zelf. De waarde van alle ETF aandelen bij elkaar opgeteld zal mee dalen of stijgen met de AEX-index.

Hoe werkt een synthetische ETF dan precies?

De vraag “wat is een fysieke ETF” is inmiddels nu echt wel grotendeels beantwoord. Voor veel mensen zal het echter nog steeds niet helemaal duidelijk zijn wat een synthetische ETF nu precies inhoudt.

Voor deze ETF geldt namelijk dat ze toch iets anders werkt. In vergelijking met een fysieke ETF is het hierbij dan ook zo dat de synthetische variant er niet voor kiest om de financiële instrumenten daadwerkelijk te kopen.

In plaats daarvan worden er door de ETF zogenaamde swapovereenkomsten afgesloten met een bepaalde tegenpartij. Dit kan bijvoorbeeld een bank zijn. Door middel van zo’n swapovereenkomst spreken beide betrokken partijen af om bepaalde kasstromen uit te wisselen. Vaak geldt voor de bank dat ze ook fungeert als de uitgevende partij van de ETF in kwestie.

In bovenstaande situatie kopen ETF’s dan bijvoorbeeld bepaald beleggingen van de bank. Daarbij wordt door beide partijen afgesproken dat de bank de winsten afkomstig uit de beleggingen ontvangt en dat de bank vervolgens het fonds een bepaalde vergoeding betaalt.

Voor deze vergoeding geldt dat ze gelijk moet zijn aan de waardestijging evenals een mogelijks dividend dat wordt uitbetaald. Voor deze beleggingen geldt dat ze in de regel grotendeels hetzelfde moeten zijn als de onderliggende waarde. Toch is dat geen absolute vereiste.

Let op de kosten bij een fysieke ETF!

Er zijn best een aantal niet onbelangrijke voordelen verbonden aan de keuze voor een fysieke ETF. Op z’n minst kan er worden vastgesteld dat de dekking door daadwerkelijk fysieke investeringen zorgt voor aanzienlijk meer zekerheid bij beleggers.

Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er bij een fysieke ETF ook sprake is van enkele niet onbelangrijke aandachtspunten. Denk hierbij voornamelijk aan de kosten die er op worden aangerekend. Voor deze kosten geldt dat ze bij een fysieke ETF doorgaans een stukje hoger zijn gelegen in vergelijking met de synthetische exemplaren.

Dat is het gevolg van het feit dat er bij een fysieke ETF sprake is van heel wat aan- en verkooptransacties. Voor deze kosten geldt uiteraard dat ze best een beetje kunnen knabbelen aan je potentiële rendement.

Welke risico’s kent een fysieke ETF?

Zoals geldt voor alle beleggingen is het ook bij een fysieke ETF zo dat er een risico bestaat op een waardedaling. Ook bij deze beleggingsproducten die weliswaar fysiek zijn gedekt bestaat het risico dan ook dat je geconfronteerd wordt met een waardedaling.

Een niet onbelangrijk risico waar je, je bewust van moet zijn bij een fysieke ETF heeft te maken met het feit dat deze fondsen vaak financiële instrumenten uitlenen. In ruil hiervoor ontvangen ze dan een bepaalde vergoeding.

Een ETF welke belegt in aandelen leent deze bijvoorbeeld uit aan partijen die graag een shortpositie willen innemen. Dit zorgt ervoor dat het risico ontstaat dat de partij welke de aandelen leent grote verliezen lijdt. Bijgevolg is het mogelijk dat de aandelen niet meer teruggegeven kunnen worden.

Omwille van deze reden geldt voor zowel synthetische als voor fysieke ETF’s dat het altijd van belang is om te beleggen in exemplaren die over een zo groot mogelijke liquiditeit beschikken. Enkel en alleen op die manier kies je immers voor de beste ETF met een zo beperkt mogelijk risico.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jou Saxo account. Leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button