Europese Unie wil meer grondstoffenrecycling

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Waarom is recycling van belang voor de Europese Unie?

Europarlementariërs benadrukken de noodzaak van duurzame voorraden van essentiële grondstoffen en de bevordering van grondstoffenrecycling.

De Europese Unie (EU) wil haar industriële sectoren beschermen tegen de kwetsbaarheden van wereldwijde toeleveringsketens.

Door meer voorraden en meer recycling zijn strategische industrieën minder afhankelijk van invoer en is de EU minder kwetsbaar.

De digitale en groene transities zorgen namelijk voor een groeiende vraag in grondstoffen. De geopolitieke verstoringen door o.a. de COVID-19-pandemie spelen hier ook een centrale rol in.

De EU heeft een ambitieuze visie voor de toekomst, gericht op digitalisering, energie-efficiëntie en klimaatneutraliteit.

Het realiseren van deze doelen vereist aanzienlijke hoeveelheden essentiële grondstoffen, zoals lithium en kobalt. Deze zijn cruciaal voor de productie van batterijen en elektrische motoren.

Deze technologieën zijn de ruggengraat van strategische sectoren zoals hernieuwbare energie, elektrische auto’s en digitale technologieën.

In het licht van de toenemende vraag wordt de EU geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van uitgeputte wereldwijde toeleveringsketens.

Dit wordt bovendien verergerd door gebeurtenissen zoals de Russische oorlog tegen Oekraïne en het agressieve Chinese handels- en industriebeleid.

Het benadrukt de urgentie om te investeren in grondstoffenrecycling en grondstoffen binnen de EU te winnen en te verwerken.

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan de doelen voor grondstoffenrecycling?

Een mooi voorbeeld van hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de ambitieuze doelen van de Europese Uni op het gebied van grondstoffenrecycling is de samenwerking tussen Renewi en Albert Heijn.

In Nederland hebben deze partijen de handen ineengeslagen. Tussen september 2023 en februari 2024 hebben Albert Heijn-klanten maar liefst 125.000 gebruikte pannen ingeleverd.

Waste-to-productbedrijf Renewi speelt een cruciale rol bij het omzetten van de ingeleverde pannen in hoogwaardige circulaire grondstoffen.

Het bedrijf zet deze pannen om in meer dan 90.000 kilo aan circulaire grondstoffen, zoals staal, roestvrij staal en aluminium.

Die kunnen op hun beurt weer dienen als nieuwe grondstoffen voor diverse producten. Deze inspanningen dragen bij aan een duurzame toeleveringsketen.

Tegelijkertijd bieden ze ook voordelen voor klanten, producenten en het milieu.

Het initiatief van Renewi en Albert Heijn illustreert hoe bedrijven en consumenten gezamenlijk kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Europese Unie

Wat betekent het voornemen om meer grondstoffen te recyclen voor investeerders?

Het Europese Parlement heeft recent een standpunt aangenomen over regels met betrekking tot kritieke grondstoffen.

Dit standpunt beoogt de afhankelijkheid van import te verminderen en duurzame toegang tot grondstoffen te waarborgen.

Investeerders worden hierdoor geconfronteerd met nieuwe kansen in sectoren, die profiteren van recycling en duurzame grondstoffenproductie.

Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze rekening houden met bedrijven die deze doelen niet nastreven en mogelijk risico lopen door veranderingen in regelgeving en consumentenvoorkeuren.

De nieuwe regelgeving stelt ambitieuze streefcijfers vast voor het winnen, produceren en recyclen van grondstoffen binnen de EU tegen 2030.

Het diversifiëren van toeleveringsbronnen, verminderen van bureaucratie en stimuleren van innovatie zullen de bedrijfsomgeving transformeren.

Investeerders worden hierdoor aangemoedigd om te kijken naar bedrijven die actief bijdragen aan deze duurzame transitie.

Tegelijkertijd zullen ze mogelijk hun posities heroverwegen in bedrijven die geen stappen ondernemen om aan deze nieuwe normen te voldoen.

Investeerders spelen op deze manier ook een cruciale rol bij het vormgeven van een duurzamere toekomst voor de Europese industrie.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button