Nieuwe subsidie stimuleert gebruik van circulaire plastics

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Wat is de nieuwe subsidie voor natuurlijke en gerecyclede plastics?

Vanaf 18 juni kunnen ondernemers in de kunststofindustrie een nieuwe subsidie aanvragen om te onderzoeken hoe zij meer circulaire plastics kunnen gebruiken.

Deze subsidie loopt tot 2030 en bedraagt in totaal € 49 miljoen. Het is bedoeld om de overgang van fossiele naar hernieuwbare grondstoffen te versnellen.

Door technische tests uit te voeren, kunnen plasticverwerkers (converters) ontdekken of zij gerecycled of biogebaseerd plastic kunnen inzetten in plaats van fossiel plastic.

Gerecycled plastic is afkomstig van plasticreststromen, die na bewerking opnieuw als grondstof kunnen worden gebruikt.

Biogebaseerd plastic wordt daarentegen gemaakt van natuurlijke materialen zoals plantenresten of algen.

De subsidie maakt deel uit van een breder pakket van in totaal € 267 miljoen aan subsidies. Dit pakket is bedoeld om het gebruik van gerecycled en biogebaseerd materiaal in nieuwe plastics te vergroten.

Momenteel bestaat slechts 8% van de plastic producten in Nederland uit gerecyclede content, en het gebruik van biogebaseerd plastic blijft zeer beperkt.

Deze percentages moeten aanzienlijk omhoog om de klimaatdoelstellingen te halen. Een voorbeeld is plastic op basis van suikerriet, dat kan worden gebruikt voor drinkflesjes.

Hoe draagt deze subsidie bij aan een circulaire economie?

Het gebruik van fossiele grondstoffen zoals aardolie en aardgas voor de productie van plastic is momenteel de norm.

Dit is echter niet duurzaam, omdat deze materialen eindig zijn en hun productie veel CO2-uitstoot veroorzaakt.

De overheid wil daarom dat bedrijven die plastic producten maken, overstappen op circulaire plastics.

Demissionair minister Mark Harbers benadrukt dat de doelstelling is om Nederland in 2050 klimaatneutraal en circulair te maken.

Dat betekent dat producten en materialen steeds opnieuw gebruikt worden met minimale afvalproductie.

Naast de nieuwe subsidie werkt de overheid daarom aan de invoering van een Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN).

Deze norm stelt vanaf 2027 een grotere inzet van gerecycled en biogebaseerd materiaal in nieuwe plastics verplicht.

De norm is ontwikkeld in overleg met de plastic verwerkende sector en wordt ondersteund door de subsidies.

Plasticverwerkers krijgen zo de kans om hun productieprocessen aan te passen en te innoveren zonder de volledige financiële last te dragen.

subsidie

Wat betekent deze ontwikkeling voor investeerders?

Voor investeerders bieden de nieuwe subsidie en de nationale norm grote kansen. De markt voor circulaire plastics groeit namelijk.

Bedrijven die vroegtijdig investeren in de overgang naar duurzame materialen kunnen daardoor een voorsprong nemen.

De subsidies verlagen de drempel voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe productiemethoden.

Op langer termijn kan dat leiden tot kostenbesparingen en een versterkte marktpositie.

De recente toekenning van drie miljoen euro subsidie voor de plastic sorteerfabriek van EEW in Farmsum illustreert het potentieel voor industriële schaalvergroting in de circulaire economie.

Deze fabriek zal op industriële schaal plastics uit restafval scheiden en sorteren, met een beoogde CO2-reductie van 53%.

Dit project is een voorbeeld van hoe investeringen in duurzame technologieën milieuwinst en economische voordelen kunnen opleveren.

Investeerders die inzetten op bedrijven en projecten die bijdragen aan de circulaire economie, profiteren van de groeiende vraag naar duurzame producten en de wens voor een klimaat neutrale toekomst.

De combinatie van overheidssteun met innovatieve bedrijfsstrategieën kan leiden tot een aantrekkelijk rendement en een positieve impact op het milieu.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button