G7-akkoord over sluiting van kolencentrales

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Waarom is het G7-akkoord over de sluiting van kolencentrales historisch?

De recente bijeenkomst van de G7-landen wordt door velen als historisch beschouwd. Dat komt vooral doordat men een akkoord sloot over de sluiting van kolencentrales voor 2036.

Andrew Bowie, de Britse energieminister, bevestigde het akkoord tijdens de vergadering in Turijn als een mijlpaal.

Op de COP28-klimaatconferentie werden eerder al beloftes gedaan om af te stappen van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas.

Dit akkoord markeert daarom een significante stap in de internationale inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

De landen van de G7 hebben lang onderhandeld over dit akkoord. De focus lag vooral op de sluiting van kolencentrales.

Steenkool is namelijk het meest vervuilend van alle fossiele brandstoffen. Het is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot wereldwijd.

Het is ook een belangrijke stap, omdat er in 2023 wereldwijd juist meer kolencentrales bijkwamen. Dat geldt vooral voor Aziatische landen.

Daarnaast zal de G7 zich ook gaan inzetten om de plasticproductie wereldwijd te verminderen om de vervuiling aan te pakken.

Hoe reageren landen op de nieuwe afspraken?

De reacties op de sluiting van kolencentrales volgens het G7-akkoord zijn gemengd. Japan en Duitsland zijn bijvoorbeeld beide sterk afhankelijk van kolen.

Zij hebben concessies weten te bedingen in het akkoord, die hen meer flexibiliteit bieden bij het sluiten van hun kolencentrales.

Japan haalt momenteel nog 32% van zijn energie uit kolen haalt. Het land wordt daarom verrassend genoemd in zijn acceptatie van het akkoord.

Duitsland besloot al eerder om zijn kolencentrales tegen 2038 te sluiten. De kolenmijnen blijven echter een belangrijke factor in de economie en werkgelegenheid.

Het land aarzelt daardoor om snel over te stappen op alternatieve energiebronnen.

Uit deze voorbeelden is te zien dat de transitie naar duurzame energie ook uitdagingen met zich meebrengt.

Dit geldt vooral voor regio’s en gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van de kolenindustrie.

kolencentrales

Wat betekent het G7-akkoord voor investeerders?

De beweging richting sluiting van kolencentrales en de overstap op duurzame energiebronnen heeft aanzienlijke implicaties voor investeerders.

Landen en bedrijven die zich snel aanpassen aan deze veranderingen zullen waarschijnlijk profiteren van nieuwe marktkansen en een groeiende vraag naar groene technologieën.

Aan de andere kant kunnen investeringen in de kolensector risicovol worden. Dit komt met name door de dalende vraag en toenemende druk van regelgevers en consumenten om de CO2-uitstoot te verminderen.

De verschuiving naar duurzame energie heeft al een duidelijk effect op de markten gezien de groeiende populariteit van groene aandelen en duurzame fondsen.

Beleggers die vooruitstrevend zijn in het identificeren van kansen in de groene energiesector kunnen aanzienlijke rendementen behalen.

Bovendien zullen investeerders die blijven vasthouden aan kolen gestuurde activa mogelijk geconfronteerd worden met waardeverminderingen en financiële risico’s.

De wereldwijde trend richting emissiereductie en duurzame energie zet zich namelijk voort. Het is dan ook essentieel dat beleidsmakers en bedrijven zich richten op een rechtvaardige overgang.

Er moeten investeringen worden gedaan in omscholing, herstel van infrastructuur en economische diversificatie om de negatieve gevolgen voor werknemers en gemeenschappen te verzachten.

Er liggen dus ook genoeg kansen voor investeerders in deze transitie.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button