Grondstofprijzen hebben impact op Nederlandse goederenexport

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Hoe beïnvloeden stijgende grondstofprijzen de Nederlandse goederenexport?

De Nederlandse economie is traditioneel sterk afhankelijk van goederenexport. Die export wordt nu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen als gevolg van de stijgende grondstofprijzen.

Volgens recente rapporten van De Telegraaf en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert de goederenexport Nederland minder op dan voorheen.

Er is een daling te zien van de verdiensten per euro export van 58 cent in 2020 naar 53 cent in 2022. Dit is een significante afname, die de winstgevendheid van diverse sectoren beïnvloedt.

Vooral de toenemende kosten voor energie en grondstoffen hebben volgens het CBS een directe impact op de opbrengst van de Nederlandse goederenexport.

De papierindustrie heeft in het bijzonder te maken met krimpende marges. Deze industrie leunt namelijk zwaar op de import van houtpulp en andere materialen.

Door de hogere importkosten van energie, grondstoffen en transport lagen de verdiensten per euro exportwaarde voor deze sector 11 cent lager in 2022.

De farmaceutische en chemische industrieën zijn ook beide afhankelijk van diverse grondstoffen en ondervinden een soortgelijke druk.

De chemische industrie gebruikt namelijk relatief gezien de meeste energie en heeft daardoor veel last van de stijgende energieprijzen. Dit geldt ook voor een primaire landbouwexport.

In de delfstoffenwinning en de aardolie-industrie namen de verdiensten juist toe. Mede door de toenemende energieprijzen.

Wat zegt de verminderde opbrengst over de huidige economische situatie?

Deze trend van verminderde opbrengsten van de goederenexport is een duidelijke indicator van de bredere economische druk waaronder Nederlandse bedrijven opereren.

Het CBS meldt dat de totale exportomzet tussen 2020 en 2022 met 52 procent is gestegen. Het meldt echter ook dat de daadwerkelijke verdiensten slechts met 39 procent zijn toegenomen.

Dit suggereert dat de kosten voor het produceren en exporteren van goederen sneller stijgen dan de inkomsten. Dat resulteert vervolgens in een afname van de winst per verkochte eenheid.

Nederland verdiende in 2022 namelijk vijf cent minder dan in 2022 aan één euro goederenexport.

Deze situatie kan leiden tot een heroverweging van bedrijfsstrategieën, waarbij efficiëntie en kostenbeheersing centraal komen te staan om de concurrentiepositie te behouden.

goederenexport

Welke impact hebben deze ontwikkelingen op investeerders?

Voor investeerders vormen deze ontwikkelingen een signaal om hun portefeuilles te herzien. De afnemende opbrengsten uit de goederenexport kunnen leiden tot een verschuiving van investeringen.

Er zal vaker uitgeweken worden naar meer veerkrachtige sectoren of naar bedrijven die innovatieve oplossingen bieden om de kosten te drukken.

Daarnaast kunnen investeerders kijken naar mogelijkheden binnen de energie-export, die momenteel profiteert van de hoge energieprijzen.

Het is cruciaal voor investeerders om de markttrends en de invloed van grondstofprijzen op verschillende industrieën te monitoren.

Op deze manier kunnen ze weloverwogen investeringsbeslissingen nemen.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button