Melkprijs blijft onder druk

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Blijft de melkprijs onder druk staan?

De Rabobank voorziet in hun meest recente update van de internationale zuivelmarkt aanhoudende druk op de melkprijs in de komende maanden. Dat is een zorgwekkende situatie voor melkveehouders, die al met stijgende kosten te maken hebben. I

n de meeste Europese landen is de melkprijs aanzienlijk gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, zo ook in Nederland.

Een jaar geleden lag de prijs nog boven de 60 cent per kilo, maar nu schommelt deze rond de 44 cent. Hoewel de prijzen per land verschillen, voorspelt de Rabobank verdere druk op de prijs in Nederland, aangezien de melkaanvoer blijft toenemen.

Internationaal gezien signaleert de bank juist een afname van de melkproductie in verschillende regio’s. Lagere opbrengstprijzen in landen als Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten hebben geleid tot een verminderde melkproductie.

Dat resulteert in een beperkter aanbod op de wereldmarkt, ondanks een bescheiden groei in Europa, met name in Duitsland, Nederland en Polen.

Om deze uitdagende periode het hoofd te bieden, raadt de Rabobank melkveehouders aan om gedetailleerde liquiditeitsbegrotingen op te stellen voor de komende maanden, waarbij inkomsten en uitgaven nauwlettend worden gevolgd.

Wat zijn de wereldwijde trends en invloeden op de melkprijs?

Een combinatie van factoren draagt bij aan deze zorgwekkende vooruitzichten. De naderende maisoogst legt extra kosten op de schouders van melkveehouders, die loonwerkers moeten inhuren.

Tegelijkertijd stijgen de mestafzetkosten vanwege de afbouw van derogatie en een moeilijke seizoenstart.

De mestmarkt vertoont al tekenen van spanning, waarbij het vinden van plaatsingsruimte steeds moeilijker wordt.

Opmerkelijk genoeg zijn de prijzen op de wereldmarkt ondanks alles gedaald. Met name de prijzen van volle melkpoeder en boter zijn sinds half juni aanzienlijk gedaald.

Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan Nieuw-Zeeland, dat zijn zuivelproducten steeds meer buiten China wil afzetten. Hierdoor concurreren Europese producenten nu op traditionele markten.

Ook in Europa vlakt de prijsinflatie voor zuivelproducten af, waarbij het percentage in Nederland is gedaald van 27% in maart naar 17% nu.

Desondanks liggen de prijzen nog steeds beduidend hoger dan in 2021. De horeca en consumenten zijn bovendien selectiever geworden vanwege stijgende kosten voor kapitaal, arbeid en energie.

Is investeren in melk verstandig te midden van deze ontwikkelingen?

Gezien de voorspelde aanhoudende druk op de melkprijs en de complexe situatie op de internationale zuivelmarkt, rijst de vraag of investeren in de melksector verstandig is.

Het is cruciaal om bij dergelijke beslissingen de risico’s en kansen zorgvuldig af te wegen. Melkveehouders worden aangemoedigd om plannen voor langer termijn te maken om de uitdagingen het hoofd te bieden. Investeerders kunnen het beste overwegen om te diversifiëren in plaats van zich uitsluitend te richten op de melkproductie.

Het is belangrijk om de ontwikkelingen in de sector nauwlettend te volgen, rekening houdend met factoren zoals prijsinflatie, wereldwijde productietrends en regionale prijsverschillen.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button