Diepzeemijnbouw in Noorwegen

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van diepzeemijnbouw?

Noorwegen heeft als eerste land ter wereld concrete stappen gezet richting diepzeemijnbouw onder Spitsbergen in het noordpoolgebied.

Sinds 1994 zijn er in VN-verband al discussies gaande over de voorwaarden voor diepzeemijnbouw, zonder tastbaar resultaat.

De meeste metalen bevinden zich namelijk in internationale wateren. Hierdoor is een gecoördineerde aanpak vanuit de VN noodzakelijk.

De Internationale Zeebodem Autoriteit (ISA) speelt daarbij een cruciale rol in het vaststellen van regels voor diepzeemijnbouw.

Het Noorse parlement heeft deze week echter met overweldigende meerderheid ingestemd met het plan om de oceaan onder de eilandengroep Spitsbergen te verkennen.

Met de goedkeuring worden vergunningen verleend aan bedrijven om delen van een gebied ter grootte van Duitsland te onderzoeken.

De bedrijven onderzoeken de zeebodem op de aanwezigheid van waardevolle delfstoffen zoalskobalt, mangaan en nikkel.

Noorwegen ziet deze metalen als cruciaal voor de energietransitie. Milieu- en natuurorganisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds, uiten echter kritiek.

Ze wijzen op de beperkte kennis over de gevolgen van diepzeemijnbouw op een extreem landschap dat vier tot vijf kilometer diep ligt.

Wat zijn de kansen en risico’s van diepzeemijnbouw?

Diepzeemijnbouw staat nog in de kinderschoenen en roept zowel kansen als risico’s op. Het is een onontgonnen gebied met zowel technische uitdagingen als ecologische zorgen.

Bedrijven, zoals het Nederlandse Allseas, bereiden zich voor om op 4,5 kilometer diepte in de Stille Oceaan schaarse metalen te winnen.

Tegelijkertijd benadrukken wetenschappers en milieuorganisaties de onbekendheid van de gevolgen voor het zeeleven.

De diepzee herbergt niet alleen waardevolle metalen, maar ook een uniek ecosysteem waarvan de meeste soorten nog niet in kaart zijn gebracht.

Het onderzoeksgebied onder Spitsbergen, met bergen, vulkanen en een rijke biodiversiteit, wordt als een extreem landschap beschouwd.

Sommige diersoorten kunnen wel 300 jaar worden en er leven unieke levensvormen rond de warmtebronnen onder water.

Er is daarom bezorgdheid over de impact van diepzeemijnbouw op het delicate evenwicht. De mijnbouwactiviteiten kunnen bovendien leiden tot onomkeerbare schade.

Het ontbreken van vaste regels voor diepzeemijnbouw in internationale wateren en de discussie binnen de ISA voegen complexiteit toe aan de situatie.

diepzee

Hoe moeten investeerders omgaan met de opkomende diepzeemijnbouw?

Investeerders worden geconfronteerd met de uitdaging om zorgvuldig om te gaan met de nog onzekere ontwikkelingen en mogelijke ecologische risico’s.

De vraag rijst hoe investeerders om moeten gaan met de onzekerheden. Hoewel Noorwegen als eerste concrete stappen zet, blijft het namelijk wachten op internationale regelgeving vanuit de ISA.

Ondertussen staan bedrijven als Allseas al klaar om de schaarse metalen te winnen. Landen en bedrijven die vergunningen aanvragen, moeten daarnaast binnen twee jaar antwoord krijgen volgens het zeerecht. De druk neemt hierdoor toe.

Het delicate evenwicht tussen de groeiende vraag naar grondstoffen voor de energietransitie en het behoud van de unieke diepzeenatuur vormt een uitdaging voor investeerders wereldwijd.

Investeerders moeten dus rekening houden met geopolitieke en ethische overwegingen in een snel evoluerend speelveld.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button