Stijging van de agrarische grondprijs in Nederland

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Hoeveel steeg de agrarische grondprijs in 2023?

In het laatste kwartaal van 2023 zette de opwaartse trend van agrarische grondprijs in Nederland door. We zien daarmee een bloeiende waarde van bouwland.

Volgens het kwartaalbericht van het Kadaster is de gemiddelde grondprijs over heel 2023 met 7,4% gestegen tot €78.800 per hectare.

Deze stijging wordt voornamelijk aangedreven door de waardestijging van bouwland. Bouwland speelt een significante rol in deze toename.

Het laatste kwartaal van 2023 alleen al liet een stijging zien van 6,2%. De prijs van bouwland liet hierbij een toename zien van 4,5% tot €93.100 per hectare.

Grasland steeg ook met 2,2% naar €71.400 per hectare. Snijmaïsland bleef daarentegen vrijwel gelijk op €80.300 per hectare.

Hoe is de regionale dynamiek ten aanzien van de gemiddelde landbouwgrondprijs?

De regionale variaties in de agrarische grondprijzen tekenen zich duidelijk af. Gelderland is hierbij de opvallende koploper.

In het vierde kwartaal van 2023 steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in Gelderland namelijk met 9%. Overijssel noteerde daarentegen een meer bescheiden stijging van 2% noteerde.

Hierdoor wipt Gelderland voor het eerst sinds 2022 over Overijssel heen. Een hectare grond is in Gelderland nu gemiddeld duurder dan in Overijssel.

De gemiddelde prijs per hectare in Gelderland bedraagt nu namelijk €76.300, terwijl het in Overijssel €75.200 is.

Deze regionale dynamiek weerspiegelt de algemene stijging in de agrarische grondprijzen op nationaal niveau.

De prijzen in Zeeland gaan juist tegen de nationale trend in. De gemiddelde landbouwgrondprijs in Zeeland daalt al drie kwartalen op rij. In het laatste kwartaal was dit 3%.

In de andere Zuid-Nederlandse provincies, Noord-Brabant en Limburg, stijgt de agrarische grondprijs per hectare wel. In Limburg wordt bovendien, net als in 2022, de meeste grond verhandeld.

Flevoland is de provincie waar grond het duurste is. Een hectare kost daar gemiddeld €177.000.

agrarische grond

Wat betekent de stijgende agrarische grondprijs voor investeerders?

Nederland is koploper op de Europese ranglijst van agrarische grondprijzen. Nadat in 1963 de prijsvorming volledig werd vrijgegeven, is de agrarische grondprijs bijna continu gestegen.

Terwijl de agrarische grondprijzen in Nederland overwegend stijgen, doen zich op regionaal niveau echter wel opmerkelijke verschillen voor.

Voor investeerders betekent dit dat een gedegen analyse van regionale markttrends essentieel is. De regionale verschillen vereisen bovendien een strategische aanpak.

Investeerders moeten zich bewust zijn van deze regionale dynamiek om weloverwogen beslissingen te nemen.

Ze zullen rekening moeten houden met de impact op rendement en risico’s in verschillende delen van het land.

Daarnaast zijn ook andere factoren van invloed op de grondprijs, zoals bijvoorbeeld een herbestemming van landbouwgrond tot een woongebied. Dit kan resulteren in een prijsverhoging.

Ook de hoogte van de rente en de schaarste van landbouwgrond hebben effect op de grondprijs. Een lage rente drijft de grondprijs bijvoorbeeld op en ook schaarste zorgt voor hogere grondprijzen.

Daarnaast is agrarische grond vaak eigendom van de agrariërs zelf. Erfpacht en (kortlopende) pacht zijn echter ook gebruikelijke vormen, waar agrariërs gebruik van maken.

Vanwege het veelvoud aan factoren, die impact hebben op de agrarische grondprijs, is het voor investeerders van belang om dergelijke factoren mee te nemen in de investeringsaanpak.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button