Uitdagingen en kansen voor Nederlandse baktarwe

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Is de prijs de grootste hindernis voor Nederlandse baktarwe?

Het vierjarige project ‘Gaan voor eigen graan’ brengt twintig ketenpartijen samen met als doel de zelfvoorzienendheid van Nederlandse baktarwe te vergroten.

Dat betekent dat men de handen ineenslaat om meer Nederlandse baktarwe in brood te krijgen. Men wil namelijk minder afhankelijk zijn van buitenlandse granen.

Op de recent gehouden Themadag Granen in Rotterdam werd een update gegeven over dit initiatief.

Projectleider Erik Reijnierse van Wageningen University & Research benadrukte daarbij de uitdagingen waar het project voor staat.

Het ambitieuze project staat namelijk voor een cruciale uitdaging na het eerste jaar.

Hoewel Nederlandse tarwe technisch gezien van goede kwaliteit kan zijn, blijft de prijs de grootste barrière voor grootschalige acceptatie.

De kern van het probleem is het opzetten van een vergoedingssysteem voor Nederlandse baktarwe.

Men moet dus uitzoeken hoe baktarwe aan de vereiste kwaliteitsnormen kan voldoen en hoe kunnen de extra kosten voor de boer worden opgevangen door andere spelers in de keten.

Terwijl de motivatie hoog is om dit doel te bereiken, blijven sceptici twijfelen of Nederlandse baktarwe kan concurreren met goedkopere buitenlandse alternatieven.

Welke inzet vraagt het project van alle schakels in de keten?

Het vergroten van het aandeel Nederlandse baktarwe in brood vereist een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen.

De communicatie en samenwerking tussen alle schakels in de broodketen zijn van vitaal belang om dit te bewerkstelligen.

Reijnierse benadrukt het belang van wederzijds begrip en samenwerking om dit doel te bereiken. De betrokken partijen zijn in ieder geval gemotiveerd om het project tot een succes te maken.

Het doel van het project kan alleen bereikt worden als alle partijen zich hier volledig voor inzetten en rekening houden met elkaars behoeften en expertise.

Daarnaast moeten er concrete stappen worden genomen om het vergoedingssysteem voor Nederlandse baktarwe rechtvaardig te maken.

Telers moeten worden beloond voor hun extra inspanningen en risico’s, maar dit moet haalbaar zijn binnen de keten.

Het ontwikkelen van een systeem dat zowel eerlijk is voor de boeren als levensvatbaar voor de andere ketenpartijen, is een grote uitdaging waar de sector voor staat.

baktarwe

Wat betekent het baktarwe project voor investeerders?

Voor investeerders is het belangrijk om goed om de hoogte te blijven van de voortgang van het project.

Er zijn namelijk nog aanzienlijke uitdagingen om te overwinnen voordat Nederlandse baktarwe een substantieel aandeel kan hebben in de markt voor graanproducten.

Hoewel er veel optimisme is over de mogelijkheden van Nederlandse baktarwe, blijft de prijs een zorg.

Het is dus van vitaal belang dat investeerders geduld hebben en blijven investeren in de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende Nederlandse baktarwesector.

Met de voortdurende inzet van alle betrokken partijen en de juiste ondersteuning van investeerders, is het mogelijk om de uitdagingen te overwinnen en een bloeiende Nederlandse baktarwemarkt te realiseren.

Begin vandaag nog met beleggen met Saxo

Open in een paar stappen jouw Saxo account. En leer beleggen van de belleggingsbank van Nederland. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button