Nieuws

Nieuws: EU zoekt grondstoffen in de race naar cleantech

Wat is het probleem met de grondstoffen?

De EU zit met het grootste globale probleem van deze tijd: De energietransitie. Er lopen talloze projecten en financieringen om waterstof, zonneenergie en windenergie zo rendabel mogelijk te maken.

Echter heeft de EU één groot nadeel ten opzichte van andere grootmachten, namelijk het tekort aan schaarse mineralen zoals lithium. De energietransitie vraagt juist een hoop van deze grondstoffen en dat vermoeilijkt de transitie.

Wat is de strategie in Europa voor deze mineralen?

De EU-strategie voor schaarse grondstoffen werd voor het eerst aangenomen in 2008 en is sindsdien meerdere keren bijgewerkt.

De strategie voor deze grondstoffen van de EU heeft als doel duurzame en verantwoorde sourcing van deze materialen te bevorderen, de afhankelijkheid van invoer uit niet-EU-landen te verminderen en nieuwe technologieën en alternatieven voor deze materialen te ontwikkelen waar mogelijk.

Het omvat ook maatregelen om recycling te verbeteren en verspilling van kritieke grondstoffen te verminderen.

Het is onmogelijk om zelfvoorzienend te zijn, dus vooral het recyclen van de grondstoffen moet de afhankelijkheid van import verminderen.

Sommige grondstoffen bestaan helemaal niet in de bodem van de EU landen, dus import zal altijd blijven bestaan.

Wat voor gevolgen heeft dit voor de prijs van dit soort grondstoffen?

De prijs van lithium, rhodium en platina bijvoorbeeld zullen door deze strategie getroffen worden.

Aan de ene kant kan recycling de prijs van grondstoffen verlagen door de hoeveelheid materiaal op de markt te vergroten. Dit is een simpel verhaal van vraag en aanbod.

Door het recyclen van materialen kan er minder behoefte zijn aan nieuwe grondstoffen, wat kan leiden tot een daling van de vraag naar deze materialen en dus een lagere prijs.

Aan de andere kant kan recycling ook de prijs van grondstoffen verhogen.

Het recyclen van sommige materialen kan duur zijn, omdat er extra kosten zijn voor het verzamelen, sorteren en verwerken van afvalstoffen.

Als de kosten voor recycling hoger zijn dan de kosten van het winnen van nieuwe grondstoffen, kan dit leiden tot een hogere prijs voor gerecyclede materialen.

Het succces van deze strategie zal dus erg afhankelijk worden van de manier waarop de EU om zal gaan met het recyclen van de grondstoffen. In alle gevallen, zal het bij een succes wel een verhoging van de uiteindelijke producten opleveren.

Investeren in deze grondstoffen om deze reden is niet altijd de juiste, omdat er te veel onduidelijk factoren nog zijn. Een manier om veiliger te investeren is door de te kijken naar de producenten van producten van deze grondstoffen.

Op het moment dat bedrijven zelf investeren in methodes om deze grondstoffen op te wekken of meer interesse tonen, betekent dit dat in de toekomst de kans groot is dat de prijs van die grondstoffen zal gaan stijgen.

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button