Nieuws

Nieuws: Mogelijk verbod op suikerexport vanuit India

Hoe heeft de suikerprijs zich ontwikkeld?

De suikerprijzen op de wereldmarkt hebben gestaag hun weg omhoog gevonden en staan momenteel op het hoogste niveau in jaren.

Precies op dit moment lijkt India, een cruciale speler in de suikerindustrie, te anticiperen op het inperken van de suikerexport. De lokale suikerprijs is daar deze week gestegen tot het hoogste niveau in ongeveer twee jaar.

In een periode waarin de benchmarkprijzen voor suiker in steden zoals New York en Londen al op meerjarige hoogtepunten staan, dreigt India’s voornemen om de uitvoer van suiker te verbieden de reeds bestaande zorgen over wereldwijde voedselinflatie aan te wakkeren.

 India lijkt de volgende speler te worden, die de export van suiker aan banden legt.

Waarom wil India de suikerexport verbieden?

India staat voor een cruciale beslissing om suikerexport te verbieden in het komende seizoen, dat in oktober begint.

Bronnen binnen de overheid wijzen op een gebrek aan regen als de belangrijkste oorzaak van verminderde opbrengsten van suikerriet.

Vooral in de belangrijke suikerriet producerende regio’s, Maharashtra en Karnataka, is de moessonregen dit jaar ongeveer 50% onder het gemiddelde gebleven.

Deze droogte heeft geleid tot een daling van de suikerproductie, waardoor er onvoldoende voorraden zijn om aan exportquota te voldoen.

Het gebrek aan regen heeft niet alleen de huidige suikerproductie in gevaar gebracht, maar kan ook gevolgen hebben voor de aanplant van suikerriet voor het volgende seizoen.

De Indiase overheid heeft aangegeven dat hun prioriteit nu ligt bij het voldoen aan de binnenlandse vraag naar suiker en het gebruik van suikeroverschotten voor ethanolproductie.

Dit besluit komt ook op de hielen van vergelijkbare stappen die India heeft genomen om de export van andere voedselproducten, zoals rijst en uien, te beperken of te belasten om de binnenlandse prijzen en beschikbaarheid te stabiliseren.

Wat betekent een verbod op de suikerexport voor de wereldwijde suikerprijs?

India’s besluit om suikerexport te verbieden zal naar verwachting wereldwijde gevolgen hebben voor de suikerprijs.

Aangezien India een aanzienlijke speler is in de wereldwijde suikerhandel zal het wegvallen van hun aanbod op de wereldmarkt de vraag- en aanbodverhoudingen behoorlijk beïnvloeden.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot verdere stijgingen van de suikerprijzen, die al op het hoogste niveau in jaren staan.

De suikerprijsstijging kan de zorgen over inflatie op de wereldwijde voedselmarkten vergroten, aangezien suiker een essentieel onderdeel is van veel voedselproducten en consumptiegoederen.

Marktanalisten achten het waarschijnlijk dat andere grote suiker producerende landen, zoals Thailand en Brazilië, mogelijk niet in staat zijn om het gat in de wereldwijde suikervoorziening op te vullen.

Dit zou de algehele druk op de suikerprijzen kunnen vergroten en mogelijke gevolgen hebben voor voedsel gerelateerde inflatie wereldwijd.

Gerelateerde berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button